cho mình xin phần mềm quay phim mà hình và phần mềm đổi đuôi nha, ai có thì share đi
:: Quên mật khẩu ::